Επιχείρηση του μήνα

Κάθε μήνα επιλέγουμε μια επιχείρηση που έχει "ρίζες" στην Παλιά Αθήνα και διαδραμάτισε τον δικό της ρόλο στην εμπορική ζωή του τότε.