Κριτικές

Δημοσιογραφικές κριτικές που συγκέντρωσαν τα βιβλία του Θωμά Σιταρά «Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938» & «Πόθοι και πάθη στην Παλιά Αθήνα 1834-1938».