Τύπος

Αποκόμματα από αφιερώματα του Τύπου για τα βιβλία «Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938» & «Πόθοι και Πάθη στην Παλιά Αθήνα, 1834-1938».