Είμαστε σε επαφή

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και παρατηρήσεις, για σχόλια και προσθήκες. Εάν διαθέτετε κάτι ενδιαφέρον (αντικείμενο, φωτογραφία ή επιστολές της "Παλιάς Αθήνας") που επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Εάν γνωρίζετε κάποιον "Παλιό Αθηναίο" που θέλει να μιλήσει για τα παλιά. Ή για να γραφτείτε στο newsletter της Παλιάς Αθήνας.

θέλω το Newsletter