ΜΜΕ/blogs

  • Τύπος

    Αποκόμματα από αφιερώματα του Τύπου για τα βιβλία «Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938» & «Πόθοι και Πάθη στην Παλιά Αθήνα, 1834-1938».

  • Κριτικές

    Δημοσιογραφικές κριτικές που συγκέντρωσαν τα βιβλία του Θωμά Σιταρά «Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938» & «Πόθοι και πάθη στην Παλιά Αθήνα 1834-1938».

  • Site/Blogs

    Οι ιστοσελίδες και τα ιστολόγια που έκαναν αφιέρωμα ή αναφορά στον Θωμά Σιταρά και τα βιβλία του: «Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938» και «Πόθοι και Πάθη στην Παλιά Αθήνα, 1834-1938». Αλλά και όσα πρόβαλλαν το site μας. Αν παραλείψαμε κάποιο, ενημερώστε μας για να το συμπεριλάβουμε.