Πώς πρέπει να γίνονται τα αερόλουτρα και τα θαλασσόλουτρα

Χρήσιμες οδηγίες του τότε Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης

Ο ερευνητής της περιόδου της Παλιάς Αθήνας δοκιμάζει πάντα μια ευχάριστη έκπληξη όταν συναντά συχνά-πυκνά στις εφημερίδες, κάθε μορφής κοινωνικές ανακοινώσεις των διαφόρων Υπουργείων που συμβουλεύουν τον κόσμο για σοβαρά θέματα. Κάτι, που δεν γίνεται σήμερα.

Εδώ βλέπουμε με το που ξεκινούν τα μπάνια, το αρμόδιο Υπουργείο να σπεύδει να νουθετήσει, με τις όποιες αντιλήψεις εκείνης της εποχής, τους πολίτες σχετικά:

«Παρά τας εφετεινάς ιδιοτροπίας του καιρού εισήλθομεν πλέον από εβδομάδων εις την εποχήν των θαλασσίων λουτρών, της ηλιοθεραπείας, της αεροθεραπείας.

Αι ακταί της Αττικής από της Καστέλλας μέχρι του Σουνίου και προς δυσμάς μέχρι της Κινέττας, και από του Αγίου Ανδρέου μέχρι Ραφίνας και Λούτσας, καθημερινώς και ιδίως κατά τα σαββατοκύριακα το μαρτυρούν. Χιλιάδες Αθηναίων και Ατθίδων πιάνουν τις ακρογιαλιές, βουτούν στην θάλασσα, ξαπλώνονται στον ήλιο, ξαναβουτούν και περνούν πολλές ώρες ευχάριστες, απηλλαγμένοι από το βάρος της αφορήτου φορεσιάς και αφήνοντες το κορμί τους στα χάδια του νερού, του φωτός και του μπάτη.

Πως όμως πρέπει να γίνωνται τα θαλασσόλουτρα, η ηλιοθεραπεία και τα αερόλουτρα για να μη είνε βλαβερά και να είνε απ’ εναντίας ωφέλιμα στον οργανισμό; Επί του σπουδαιοτάτου αυτού θέματος, η Διεύθυνσις του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως εξέδωσε χρησιμωτάτας οδηγίας αι κυριώτεραι των οποίων είνε αι εξής:

Δια να είνε ωφέλιμα τα αερόλουτρα πρέπει να τα αρχίζετε τις πρώτες μέρες γυμνοί έως την μέση επί 3-5 λεπτά  και την τετάρτη ή πέμπτη μέρα να φθάνετε τα 20 λεπτά. Έτσι σιγά-σιγά φθάνετε και 1-2 ώρες και κάνετε και λίγη γυμναστική μετά την οποίαν κάνετε θαλασσόλουτρο ή ντους ή γενικό λουτρό αν είσθε σπίτι σας. Προτιμότερες είνε οι ώρες 9-12 το πρωί.

Για το ηλιόλουτρο πρέπει πρώτα να ξαπλώνετε μπρούμυτα και έπειτα ανάσκελα με το κεφάλι πάντα προφυλαγμένο με ψάθινο πλατύγυρο καπέλλο ή μικρή ομπρέλλα και τα μάτια με μαύρα γυαλιά ή χρώματος λαδιού.

Αρχίζετε επίσης τις πρώτες ημέρες 3-5 λεπτά και σε 10-12 μέρες φθάνετε την μια ώρα. Οι απολύτως υγιείς και δύο ώρες το πολύ. Πρέπει  να αποφεύγετε τις ώρες 11-5 μ.μ. και να προτιμάτε 8-11 π.μ. Το ηλιόλουτρο γίνεται πριν από το γεύμα ή 2-3 ώρες τουλάχιστον μετά. Αν πάθετε πυρετό ή ταχυκαρδία,ή ζάλη, ή ερέθισμα σοβαρό του δέρματος διακόψατε τα ηλιόλουτρα και συμβουλευθήτε τον ιατρόν. Τα ηλιόλουτρα απαγορεύονται στους φθισικούς,νεφριτικούς,καρδιακούς και αρτηριοσκληρωτικούς.

Προτιμότερες ώρες για θαλασσινά μπάνια είνε το πρωί έως τις 11 και το απόγευμα 5-7 μ.μ. με διάρκειαν λουτρού 5 λεπτά ως μισή ώρα το πολύ.

Μπαίνετε στην θάλασσα νηστικοί ή το ολιγώτερο 3-4 ώρες μετά το φαγητό γιατί αλλοιώτικα κινδυνεύει η ζωή σας. Μόλις μπήτε στη θάλασσα να βουτάτε όλο το σώμα σας στο νερό και το κεφάλι σας μαζί και να κρατήτε το σώμα σας πάντα μέσα στο νερό για να μη έχετε κεφαλαλγίες. Όταν είσθε πολύ κουρασμένοι ή ιδρωμένοι μη μπαίνετε στη θάλασσα και μόλις νοιώσετε τρεμούλα, παλμούς ή ζάλη βγήτε αμέσως ξαπλώστε στην άμμο και αναπαυθήτε.

Αν πάθετε κράμπα στην θάλασσα, χαλαρώστε αμέσως το μέρος που υποφέρει και βγήτε αμέσως έξω, ξαπλώστε ανάσκελα και με λυγισμένο το μέρος που υποφέρει. Μη επιχειρήτε δε την ίδια μέρα να κάνετε άλλο μπάνιο.

Μη φεύγετε επίσης όταν κολυμπάτε πολύ μακρυά από την στεριά, ιδίως όταν φυσάη αέρας από την στεριά. Μη παραβγαίνετε σε μακροβούτια και αν κουρασθήτε κολυμπώντας ξαπλωθήτε λίγο ανάσκελα για να ξεκουρασθήτε».

Ακρόπολις, 1939