Συνεντεύξεις

Πρόσωπα που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στη ζωή, την εξέλιξη, τη διάνθιση, την καταγραφή της Παλιάς Αθήνας.