• “Ψαχουλεύοντας τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Παλιάς Αθήνας”

άρωμα Παλιάς Αθήνας

εδώ χτυπά η καρδιά της Παλιάς Αθήνας