Ζάκυνθος και θεάματα

Η ωραία Ζάκυνθος έχει να παινεύεται για το θέατρό της και όχι μόνο