Οικογένεια Φιξ

Η ευρύτερη οικογένεια του Φιξ στο κτήμα τους, στο Νέο Ηράκλειο (1923)