Πεντάλεπτο, το πιο ευτελές νόμισμα του Μεσοπολέμου