Εβδομαδιαίος ημεροδείκτης

Να που φθάσαμε στο 1935 και μιλάμε πλέον και για οργάνωση. Ο γνωστός εκδοτικός οίκος Σαλίβερος παρουσιάζει τους ημεροδείκτες του στους εμπόρους και λοιπούς επιχειρηματίες της εποχής.