Αφοί Φραγκόπουλοι

Έτος1925 και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εργάζονται πυρετωδώς, μεταφέρουσες με τα υπερωκεάνιά τους Έλληνες σε Μικρά Ασία, Ευρώπη και Αμερική