Εξοχικόν Αναψυκτήριον

Αναψυκτήριο στον μακρινό, τότε, Άγιο Ιωάννη Ρέντη προσφέρει περιποίηση μεγάλη, «ένεκα πολλών υπηρετών» (1911)