Διαφήμιση που επιβεβαιώνει το πέρασμα σε άλλη εποχή

Οι Αθηναίοι πλέον δεν ασχολούνται μόνο με το φαγητό. Υπάρχουν και... ευγενέστερα ενδιαφέροντα. Διαφήμιση του 1900.