Σπεύσατε, σπεύσατε!

Έχετε οχληρά πιτυρίδα; Εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε την αλάνθαστη αλοιφή μας. (διαφήμιση του 1887)