Ρολογάς, σοσιαλιστής που φυσικά τηρεί το 8ωρό του

Θα μείνετε έκπληκτοι μπροστά στην καλπάζουσα φαντασία ενός ωρολογοποιού, ολίγον σοσιαλιστή - «Εσπερινή Ακρόπολις», 1898

Ωρολογοποιός μανιακός σοσιαλιστής, αγωνιζόμενος να επικρατήση το ολίγον της εργασίας εις τας εργατικάς τάξεις, εκρέμασεν εις την βιτρίναν του ωρολογοποιείου του, ένα ωρολόγι με την εξής επιγραφήν: «Ωρολόγιον σοσιαλιστικόν, μη εργαζόμενον παρά 8 ώρας καθ’εκάστην».