Στο ζαχαροπωλείον για παγωτό

Ίσως η πρώτη διαφήμιση παγωτού στην Παλιά Αθήνα μας («Ταχύρυθμος Φήμη», 1843 παρακαλώ)