Η χαρά του Νερού και του Πεύκου

Καλοκαίρι σήμαινε εκείνες τις εποχές κατασκήνωση κι ανεμελιά. Μεγάλη ανακούφιση για τους γονείς των πτωχότερων τάξεων.