Φαρμακόγλωσσες από κούνια

Με τέτοιες άσπονδες φίλες να σε περιτριγυρίζουν, δεν σε σώζουν ούτε σκόρδα Τριπόλεως!