Γαλλικά αυτοκίνητα πολυτελείας Delage

Είμαστε στο 1925 και η Αθήνα έχει πλημυρίσει αυτοκίνητα. Πολλές μάρκες εκείνης της εποχής δεν υπάρχουν φυσικά πια... - «Εικονογραφημένη Ελλάδος»