Αδελφοί Φραγκόπουλοι: Γενικοί πράκτορες δια την Ελλάδα

Να μη ξεχνάμε και τη Ναυτιλία μας που ανδρώνεται αργά αλλά σταθερά - «Εικονογραφημένη Ελλάδος», 1925