Άποψη της εισόδου του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» το 1907