Όταν η μοίρα ένωσε ορφανό και χήρα...

Έμμετρο, αφιερωμένο εξαιρετικά σε χήρα - Ημερολόγιο Σκόκου 1897