Μωσαϊκόν Ρήσεων

Επιλεγμένες «Αλήθειες», όπως συνηθιζόταν να διανθίζουν τα διάφορα ημερολόγια - Ημερολόγιο Σκόκου 1890