Σπάνια φωτογραφία της Πύλης του Αδριανού

εν έτει 1895