Οδός Λυσικράτους, Πλάκα

Και να μην ξεχνάμε την Πλάκα. Εδώ, η Λυσικράτους. (1900)