Φωτογράφηση κάτω από τους γιγάντιους στήλους της Ακρόπολης

Τσουπ… νάτοι και οι πελάτες. Τελικά άξιζε το «περίμενε» (1910)