Και κοτόπουλα έχω...

Να και δύο χωρικές. Κατέβηκαν στην πόλη με την πραμάτειά τους. Ποιος ξέρει πόσες «τρύπες» σκοπεύουν να μπαλώσουνε.