Διθέσιο... ΦΟΡΔ

Έτος 1937 και το υψηλό βιοτικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την πλήρη απελευθέρωση της γυναίκας, επιτρέπουν ένα διθέσιο FORD· δώρο για την κυρία…