Γάλα ΆΛΠΕΙΣ

Διαφημιστικοί διαγωνισμοί, στους οποίους συμμετείχε ενεργά το κοινό και οι οποίοι ανέβαζαν τους παλμούς της αγοράς (1931)