Νόστιμο λάδι του Θωμά Τζεβελέκη

Φαίνεται ότι ο συνώνυμός μου κ.Τζεβελέκης εμπορευότανε ωραίο λάδι το 1932