Θαλάσσια λουτρά... Μουνυχίας

Λίγοι γνωρίζουν ότι τα παλιά τα χρόνια το Πασαλιμάνι αποκαλείτο «Μουνυχία», μια από τις πρώτες «πλαζ» του Πειραιά. Η καταχώρηση είναι του 1868.