Κατ/ματα Δραγώνα

Μπήκε το καλοκαίρι και τα πολυκαταστήματα Δραγώνα είναι πανέτοιμα για ό,τι χρειαστείτε (1934)