Σούπα του... ξενοδοχείου της Γαλλίας

Μπορείτε να φανταστείτε σε τι λαμπρό και χλιδάτο περιβάλλον έτρωγαν το 1882 κάποιοι τη μαγειρίτσα τους…