Εκπλήξεις στη νέα Chevi

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς τι καινοτομίες γινόντουσαν στα αυτοκίνητα το 1925!

Ελεύθερος Λόγος