Γάλα «Κρίνος»

Διαφήμιση γάλακτος το 1925 στον Ελεύθερο Λόγο