Φωτεινές επιγραφές ΕΚΛΑΙΡ

Νέες, εντυπωσιακές διαφημιστικές τεχνικές μέσω φωτεινών επιγραφών (Αθηναϊκή 1935)