Σιγαρέττα Βάρκας

Σημεία των καιρών. Αι κυρίαι άρχισαν να καπνίζουν και η διαφήμιση εστιάζει σε αυτές. (Βραδυνή 1931)