Πάρτε μια ιδέα πώς ήταν η μόδα στα γυναικεία καπέλα το 1900

"Καπέλλα πάντοτε του τελευταίου συρμού", η τελευταία λέξη της μόδας δηλαδή