Νοσταλγική ευχετήρια καρτ-ποστάλ του 1938

Στην Αιόλου και κοντά στο ταχυδρομείο, εύρισκες αμέτρητες τέτοιες κάρτες, πολλές φορές γεμάτες ασημόσκονη για μπούγιο!