Σημείωση στη βιτρίνα καταστήματος της οδού Αθηνάς (έτος 1882)