Ο Θεός μπορεί να έπλασε τον κόσμο γυμνό, αλλά...

Πανέξυπνη διαφήμιση που συνδυάζει τα... θεία με τα κοσμικά. Για να είμαστε και από θρησκευτικής άποψης εντάξει. Διαφήμιση του 1931.