Τονωτικόν και προφυλακτικόν κρασί του Αγίου Ραφαήλ

«Πίνετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστίν η βασιλεία του κόσμου τούτου». Όχι δεν σας πήγαμε εκκλησία. Περί διαφήμισης κρασιού του 1870 πρόκειται!