Τα κρασιά ΜΑΡΚΟ αυτοσυστήνονται

Διαφήμιση του 1928. Ενδιαφέρον έχουν κι οι (3ψήφιοι και 4ψήφιοι) αριθμοί των τηλεφώνων.