«Μια ηλεκτρική σκούπα ενδυνάμωσε το συζυγικό μου γόητρο…»

Έτος 1936 και η Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς προσπαθεί να προπαγανδίσει με τον τρόπο της οικιακές συσκευές, που θα κάνουν τη ζωή των κατοίκων ευκολότερη. Οι διαφημίσεις αυτές έχουν σίγουρα και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον.