Περήφανος ο φούρναρης μπροστά στις «κουλούρες» του