Άντε Εβίβα!

Θείο βάλσαμο βγαλμένο Αφ’ τη ρώγα τη χρυσή

και σαν πάντα αγαπημένο Χαίρε αθάνατο κρασί