Το έργο του Franz Kollarz «Σκηνή κοντά στην πηγή», μας δείχνει πώς ήταν η Αθήνα μας το 1865