Διαφημιστική καρότσα

Μένει κανείς έκπληκτος από την προχωρημένη αντίληψη διαφήμισης και προβολής που κυριαρχούσε στην Παλιά Αθήνα. Εδώ βλέπουμε μια διασκευασμένη διαφημιστικά άμαξα για το κατάστημα ένδυσης του Χρυσικόπουλου. Βρισκόμαστε στην περίοδο της Belle Époque.